HOME > Service > Kommunale tilladelser

Ansøgning om Kommunale tilladelser

I forbindelse med køb af husstandsmølle fra Zeteco Energy A/S er vi gerne behjælpelige med at søge de nødvendige tilladelser fra din lokale kommune.

{{extlinks}}

Ansøgningen opdeles typisk i 2 faser:

  1. Vi beder kommunen om en forhåndstilkendegivelse af hvorvidt det er muligt at få lov til at sætte en mølle op på den ønskede lokation. Hvis svaret her er positivt, går vi videre til 2. fase.
  2. Vi udarbejder kortmateriale over din, samt nærtliggende matrikler for at angive afstande til naboer, større veje samt eventuelle naturbeskyttelsesområder, herefter sendes ansøgningen til din kommune. Sagsbehandlingstid og krav til nabohøringer er forskellig fra kommune til kommune så derfor vil tiden til din tilladelse er hus, kunne variere væsentligt - vi gør dog alt hvad vi kan, for at få din sag hurtigt igennem systemet.