HOME > Om Zeteco Energy > Vi er medlem af

Zeteco Energy er medlem af:

Dansk Husstandsmølleforening

Foreningen er brancheforening for fabrikanter, importører og leverandører til vindmøller der er underlagt godkendelsesordninger på bestrøget areal fra 200 m2 til 1.1 m2. Foreningens formål er:

  • At tilstræbe et højt kvalitets niveau for medlemmernes produkter
  • At arbejde for udbredelsen af husstands vindmøllekraft i Danmark
  • At varetage foreningens politiske interesser i Danmark, Europa og globalt i samarbejde med andre organisationer på nationalt og internationalt plan
  • At styrke medlemmernes konkurrenceevne, sammenhold og omdømme
  • At være mødested og omdrejningspunkt for branchen gennem netværks skabende aktivitet
{{extlinks}}

Dansk Solcelleforening

Dansk Solcelleforening er en brancheorganisation der organiserer danske virksomheder der arbejder med solcelleteknologi. Det vil sige producenter, importører, rådgivere, arkitekter, ingeniører, forhandlere, energiselskaber, forskningsinstitutioner samt interesseorganisationer og kommuner.

Vores vision er, at det danske elforsyningssystem udbygges med solcelleanlæg således, at 5% af det private elforbrug i år 2020 bliver dækket af solcellegenereret strøm.

Delmål: 2% i 2015.

 

Desuden er Zeteco Energy aut. elinstallatør 

Med autorisationen kan vi tilbyde vore kunder en komplet løsning hvor vore folk klarer hele opgaven. Dermed kan vi planlægge hele installationen i detaljer, således at vi kan sætte anlægget i drift inden vi forlader adressen.

Idet det er Zeteco's egen elektriker der tilslutter anlægget, er du også sikker på at elektrikeren kender alt til anlægget, og installationen heraf, hvilket sikrer dig den bedste og mest effektive installation.